کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اسلامی ازغندیبی بی سیمامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~eslami-az
2اشراقی تالهی قوچانیمرتضیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت توسعه و انتقال فناوریhttp://staff.um.ac.ir/~eshraghi
3اقبالیان‌علی‌اصغرمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~eghbalian
4امیرزاده هرویروشنکمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت نشر آثار علمیhttp://staff.um.ac.ir/~amirzadeh
5امینمحمدمعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://staff.um.ac.ir/~amin
6امینیعصمتمعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://staff.um.ac.ir/~e-amini
7ایمان طلبپریوشمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~imantalab
8پارسامریممعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://staff.um.ac.ir/~m.parsa
9پازوکی شاهسوندالههمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://staff.um.ac.ir/~pazouki
10پسیانرکسانامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~pesyan
11تقی پوربهرهمحمودمعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://staff.um.ac.ir/~taghipour
12جاویدی فیروزطوسیآزادهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~javidi-az
13خاکراهفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~khakrah
14خروار بقمچ‌علیرضامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~a.kharvar
15دری فرنفیسهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~dorrifar
16دوست علیکاظممعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://staff.um.ac.ir/~doostali
17دهستانیرقیهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~dehestaniemef
18ذاکری فردفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~f-zakeri
19ذوالفقاری نقندرنیرهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~zolfaghari
20رضازادهزهرامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~z-rezazadeh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی