برگزاری جشن خدمت در دهه كرامت ،گرامی داشت رور كارمند و تجلیل از كارمندان منتخب ...
پنجشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۴

برگزاری جشن خدمت در دهه كرامت ،گرامی داشت رور كارمند و تجلیل از كارمندان منتخب ...

جشن خدمت در دهه كرامت ، گرامی داشت رور كارمند و تجلیل از كارمندان منتخب دانشگاه فردوسی مشهد ، روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۹۴ در محل آمفی تاتر پردیس دانشگاه برگزار شد. ...