اخبار دانشگاه

شــادبـاش نــوروزی ...
يكشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

شــادبـاش نــوروزی ...

دكتر محمد كافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پیامی كه متن كامل آن در پرتال دانشگاهیان درج شده است ضمن تبریك سال جدید كارنامه دانشگاه در سال ۱۳۹۵ را پربار ...