آیین گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ...
دوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵

آیین گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ...

آیین گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه فردوسی مشهد، ساعت ۲۰ روز یكشنبه ۱۲ اردیبهشت در سالن همایش های دانشكده علوم با حضور رئیس دانشگاه، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاونان و اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار ...