اخبار دانشگاه

تلویزیون اینترنتی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کارکرد

تلویزیون اینترنتی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کارکرد

دانشگاهیان و همکاران بزرگوار، با تلاش همکاران دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه، تلویزیون اینترنتی دانشگاه فردوسی مشهد (تاد) آغاز بکار کرد. مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رسالت دانشگاهیان در توسعه محیط مدنی مسئول می‌طلبد تا نگاه جامعه از دریچه چشم شما عزیزان عبور کند. بر همین اساس، تلویزیون اینترنتی دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان اولین رسانه علمی تصویری دانشگاه‌های ایران، تلاش دارد تا پژواک اندیشه‌های شما در قبال پرسش‌های جامعه مدنی باشد. بدون شک رسالت اجتماعی...

پذیرش دانشجو
تحصیل در دانشگاه
دانشگاه برای جامعه
تور مجازی
کتابخانه مرکزی
تقویم آموزشی
بیش از 28000 دانشجو
810 عضو هیات علمی
بیش از 110000 دانش آموخته
بیش از 1700 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی