اخبار دانشگاه

نشست مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان ...

نشست مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان ...

نشست مشترك مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان و همچنین برخی مدیران بخش گردشگری استان در روز یكشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۶ در سالن شورای سازمان مركزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. ...