اخبار دانشگاه

گردهمایی فصل تازه ویژه دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد . ...

گردهمایی فصل تازه ویژه دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد . ...

گردهمایی دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دكتر محمد كافی رئیس دانشگاه، روسای دانشكده ها و مدیران و معاونان حوزه های مختلف دانشگاه در روز یكشنبه دوم مهرماه ۱۳۹۶ در محل تالار دكتر رحیمی زاده دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ...