سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر سراسر كشور به ایستگاه آخر رسید. ...
سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵

سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر سراسر كشور به ایستگاه آخر رسید. ...

در این مراسم دكتر طاهری دبیركل سیزدهمین دوره المپیاد، دكتر ریاضی معاون سازمان دانشجویان وزارت علوم و خانم دكتر عرب عامری معاونت فنی المپیاد به ارائه گزارشاتی در خصوص روند برگزاری المپیاد ...