اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد برای حضور با شكوه دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس  ...
سه‌شنبه ۸ تير ۱۳۹۵

اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد برای حضور با شكوه دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس ...

همزمان با آخرین جمعه ماه مبارك رمضان و در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، و به منظور ارج نهادن به فرمان معمار كبیرانقلاب امام خمینی ( ره )، و همگام با مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد نیز حضوری پرشكوه در راهپیمایی روز قدس به نمایش خواهند ...