چهارشنبه 12 شهريور 1393

با تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشكده پزشكي ، نخستين گام در راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر مقدس مشهد برداشته شد در سال 1334 با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت .

با گسترش آموزش عالي در كشور به ترتيب دانشكده معقول و منقول   ....

» ادامه مطلب

رویدادها

newsicon» /در اجلاس روساي دانشگاه هاي سراسر كشور/ مشاور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فرصتي تاريخي است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد در آخرين بخش از نخستين جلسه اجلاس روساي دانشگاه ها، دكتر محمد جعفر صديق به معرفي سند اقتصاد مقاومتي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت.

newsicon» در اجلاس روساي دانشگاه‌هاي كشور/ رييس سازمان امور دانشجويي: ارتقاء و توسعه شوراهاي صنفي يكي از سياست‌هاي معاونت دانشجويي است

رييس سازمان امور دانشجويان گفت: كمك و مساعدت به دانشجويان شاهد و ايثارگر بايد همراه با عزت باشد.

newsicon» /در اجلاس روساي دانشگاه‌هاي كشور/ معاون پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري : دانشگاه‌ها بايد پوست‌اندازي كنند

معاون پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري گفت: در بحث رشد علمي برخي افراد يا رشد را نمي‌فهمند يا علم را و بر اين اساس اظهارنظرهاي نادرستي از رشد علمي كشور مي‌‌كنند.

newsicon» در اجلاس روساي دانشگاه‌هاي كشور/ معاون اداري و مالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري: بايد با اين واقعيت كنار بياييم كه وضع بودجه دانشگاه‌ها خوشايند نيست

دكتر محمد حسين اميد، معاون اداري و مالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، در اجلاس روساي دانشگاه‌هاي كشور گفت: ما بايد با اين واقعيت كه وضع بودجه دانشگاهها خوشايند نيست كنار بياييم و براساس اين واقعيت برنامه ريزي كنيم.

newsicon» /در اجلاس روساي دانشگاه‌هاي كشور/ رييس دانشگاه فردوسي مشهد: به انجام رساندن درست وظايف نيازمند همگرايي است

رييس دانشگاه فردوسي مشهد گفت: كميت گرايي آفتي بزرگ است كه در پيكره نظام آموزش عالي كشور رسوخ كرده و تن و جان آن را افسرده است.

newsicon» /در اجلاس روساي دانشگاه‌هاي كشور/ مديركل دفتر وزارتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: مفهوم اصلي دانشگاه‌ها توسعه علمي است

مديركل دفتر وزارتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: بايد در دانشگاه‌ها تحت تاثير فرهنگ ايراني، اسلامي و با مشاركت تمامي نظرات موافق و مخالف نسبت به رفع مشكلات اقدامات موثري داشته باشيم.

newsicon» برگزاري اجلاس روساي دانشگاه‌هاي كشور در دانشگاه فردوسي مشهد

اجلاس روساي دانشگاه‌هاي كشور در دانشگاه فردوسي مشهد آغاز به كار كرد .

جستجو


newssite3
namad2intr2