کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1یاقوتی خراسانیجمیلهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~yaghooti
2یزدانی‌محمدامین‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~am-yazdani
3یعقوبیمحمدحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~m.yaghobi
4یعقوبی‌غلام محمدمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~yaghoubi
5یعقوبی شهریزهرهمعاونت آموزشیمعاونت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~z.yaghoobi
6یغمایی‌محمدباقرمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت توسعه و انتقال فناوریhttp://staff.um.ac.ir/~mb-yaghmaee
7یگانهحمید رضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~yeganeh
8یگانه پورمحمدحسینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~yeganehpour
9یوسف پور اوندریقدیرمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت پژوهشیhttp://staff.um.ac.ir/~yousefpour
10یوسف زادهعلیرضادانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~usefzadeh
11یوسف نژادسمانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~S-yousefnezhad
12یوسفیموسی الرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://staff.um.ac.ir/~youssefi
13یوسفیاناحمداداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~a-yousefian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی