کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1گمرکی طهرانعفتدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی متالورژی و موادhttp://staff.um.ac.ir/~gomroki
2گندمکارمجیدحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://staff.um.ac.ir/~gandomkar
3گودرزیراضیهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~goudarzi
4گیوانعلیرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~kayvan

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی