کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1قاانی غلامحسینیاعظممعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~ghaani
2قائمی طلبسیدمحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~ghaemitalab
3قادریصدیقهدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://staff.um.ac.ir/~s-ghaderi
4قاسم زادهمهدیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://staff.um.ac.ir/~ghasemzadeh
5قاسمیحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ghasemi-ho
6قاسمیغلامرضامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت نشر آثار علمیhttp://staff.um.ac.ir/~ghasemi-r
7قاسمیمهدیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~ghasemi-m
8قاسمی شهریسیدحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~gh-shahri
9قانع قصاب نوغانمحسنمدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~ghane
10قانع قصاب نوغانعلی اکبراداره انتظاماتمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~a-ghane
11قدردان عنبرانمنصورهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://staff.um.ac.ir/~ghadrdan
12قدسی شعرباف نژادمسعوداداره انتظاماتحوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~ghodsi
13قدمگاهیزهرامرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://staff.um.ac.ir/~z-ghadamgahi
14قدوسی ملک آبادمجیدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~m.ghodosi
15قدیمی فتح آبادجعفردانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~ghadimi-fa
16قربانیرمضاناداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~r-ghorbani
17قربانیمریممعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~ghorbany
18قربانیخداوردیمدیریت مالیاداره اموالhttp://staff.um.ac.ir/~kh-ghorbani
19قریشیسیدوحیددانشکده مهندسیدانشکده مهندسیhttp://staff.um.ac.ir/~ghoreishi
20قزلیلادنمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~ghezeli-la

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی