کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1غفاریان قراقیحسن‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://ghaffarian.staffcms.um.ac.ir
2غفوری یزدیجوادمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://ghafouri.staffcms.um.ac.ir
3غفوریان ابدیاحمدحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://ghaforian-a.staffcms.um.ac.ir
4غفوریان محبتیحمیدرضامعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://hr-ghafourian.staffcms.um.ac.ir
5غفوریان نصرتیحبیب الهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://h-ghafoorian.staffcms.um.ac.ir
6غلامحسین نژادشهنازمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://nilofar.staffcms.um.ac.ir
7غلامی کروجبتولمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://b-gholami.staffcms.um.ac.ir
8غلامیانزهرادانشکده علوم دانشکده علوم http://gholamian.staffcms.um.ac.ir
9غنچهاکرممعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ghoncheh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی