کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ظریفعلی زاده مقدممسعودحوزه ریاست دانشگاهمرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~zarifalizadeh
2ظفریفریدهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://staff.um.ac.ir/~fzafari
3ظهوریان مفتخر اردوارینرجس خاتوندانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~n_zohorian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی