دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1پ ژولایمانمدیریتکارشناسی ارشد
2پارساپویامهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://po_pa577.student.um.ac.ir
3پارسامطهره آماردکتری (Ph.D)http://Parsa.Motahareh.student.um.ac.ir
4پارساحسین فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://h_parsa.student.um.ac.ir
5پارسامنصوره شيميدکتری (Ph.D)
6پارساحمیدمطالعات برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
7پارساپریسا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://pa_pa277.student.um.ac.ir
8پارسامعصومهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://em.parsa6.student.um.ac.ir
9پارسازینبروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://parsa.student.um.ac.ir
10پارساپویا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://p.parsa.student.um.ac.ir
11پارسامحمدصادقمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://mo.parsa.student.um.ac.ir
12پارسافرعباس حسابداريکارشناسی ارشد
13پارسافرپدراممدیریتکارشناسی ارشدhttp://pedram.parsafar.student.um.ac.ir
14پارسامهرالهامروان شناسیکارشناسی ارشد
15پارساوشامین علوم سياسيکارشناسی ارشد
16پارساپورحجت الهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://h.parsapour.student.um.ac.ir
17پارساپورفاطمه زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.parsapour.student.um.ac.ir
18پارساییمحبوبه زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://parsaieferdowsi.student.um.ac.ir
19پارساییرشید زمين شناسيدکتری (Ph.D)
20پارسایی تباررضامدیریتکارشناسی ارشدhttp://reza.parsaie.student.um.ac.ir