دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۵۰۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آبیلالهه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
2آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://masoud.azadimoghaddam.student.um.ac.ir
3آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://m_aghaee.student.um.ac.ir
4آل پیغمبر مقدمعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://bourse.market.student.um.ac.ir
5آهنگریسعیده مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://s.ahangary.student.um.ac.ir
6آهنگریسعیده مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://s.ahangary.student.um.ac.ir
7ابادهاباذر مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://abazar.abadeh.student.um.ac.ir
8اباذریانالهام مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
9ابدیرعنا مهندسي برقکارشناسی ارشد
10ابراهیم زادهملیحه مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://malihe.ebrahimzade.student.um.ac.ir
11ابراهیم زاده ازغدیفهیمه مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)
12ابراهیم پوردلاورمسعود مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://ma_eb800.student.um.ac.ir
13ابراهیمیرضا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://reza.ebrahimi.student.um.ac.ir
14ابراهیمیفاطمه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://fa_eb198.student.um.ac.ir
15ابراهیمیسحر مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://s.ebrahimi1992.student.um.ac.ir
16ابراهیمیاحسان مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
17ابراهیمیرضا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
18ابراهیمیامیرحسین مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
19ابراهیمیمصطفی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mostafa.ebrahimi.student.um.ac.ir
20ابراهیمی ارگیفرناز مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)