دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
2آقا محمد حسین تجریشیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
3آقائیحسنفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
4آقامحمدیبنفشهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://banafsheh.aghamohammadi.student.um.ac.ir
5آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ag70.student.um.ac.ir
6آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)
7ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Hamed.Ebrahimkhani.student.um.ac.ir
8ابراهیمیامیرفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
9ابراهیمیانمهدیبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)
10احمدیفاطمه علوم سياسيکارشناسی ارشد
11احمدیسید محمد رضاعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://se_ah359.student.um.ac.ir
12احمدی افزادیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://za_ah745.student.um.ac.ir
13اخرتیبرات الهحقوق (بین الملل )کارشناسی ارشد
14ارجمنداحمدجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ah_ar533.student.um.ac.ir
15ارجمندبهارازادهزیست شناسی (بین الملل)کارشناسی ارشد
16اردکانیانامیرحسینفیزیولوژی ورزشی (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://ardekanian.student.um.ac.ir
17ارمیننادیهمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://na.armin.student.um.ac.ir
18ازاد شهرکیصالحزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sa_az903.student.um.ac.ir
19ازادمقدمزینبفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
20اسایشمهرزادمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://me_as798.student.um.ac.ir