دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1پ ژولایمانمدیریتکارشناسی ارشد
2پارسامطهره آماردکتری (Ph.D)http://Parsa.Motahareh.student.um.ac.ir
3پارساحسین فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://h_parsa.student.um.ac.ir
4پارسامنصوره شيميدکتری (Ph.D)
5پارساپریسا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://pa_pa277.student.um.ac.ir
6پارسامعصومهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://em.parsa6.student.um.ac.ir
7پارسازینبروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://parsa.student.um.ac.ir
8پارساپویا مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://p.parsa.student.um.ac.ir
9پارسامحمدصادقمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://mo.parsa.student.um.ac.ir
10پارسافرعباس حسابداريکارشناسی ارشدhttp://abbas.parsafar.student.um.ac.ir
11پارسافرپدراممدیریتکارشناسی ارشدhttp://pedram.parsafar.student.um.ac.ir
12پارسامهرالهامروان شناسیکارشناسی ارشد
13پارساوشامین علوم سياسيکارشناسی ارشد
14پارساپورفاطمهاگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.parsapour.student.um.ac.ir
15پارساییمحبوبه زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://parsaieferdowsi.student.um.ac.ir
16پارساییرشید زمين شناسيدکتری (Ph.D)
17پارسهسارا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
18پارسیانفرزانهمهندسی صنایعکارشناسی ارشدhttp://fparsian.ie.student.um.ac.ir
19پارچه باف دولتیفاطمه علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
20پازش رشتخواریسمیهرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://somayeh.pazeshroshtkhari.student.um.ac.ir