اطلاعیه مصاحبه مجدد برای داوطلبان غایب دکتری فیزیولوژی گیاهی ۱۴۰۳

ارسال شده در تاریخ :

با عنایت به تداخل برنامه مصاحبه داوطلبان دکتری فیزیولوژی گیاهی ۱۴۰۳ دانشگاه فردوسی مشهد با سایر دانشگاه‌ها، به استحضار می‌رساند که دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد از آن دسته داوطلبانی که در روز مقرر در جلسه حضور نداشتند، مجددا مصاحبه به عمل بیاورد. خواهشمند است متقاضیان مصاحبه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ساعت ۸ صبح در محل گروه زیست‌شناسی حاضر باشند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه