دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1یاحقیالهه شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516312010
2یادگارخسرویهپروین زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116964014
3یادگارصالحینسرین تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513182065
4یادگاریمحسن مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116480015
5یاراحمدی خراسانیمحمدجوادمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573724672
6یاربیاحسان تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613184047
7یاربیهانیه علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426509016
8یارمحمدیامیرحسینمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9673722652
9یاریبهنازریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616798018
10یاریحمیده مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413438128
11یاسریعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523660074
12یاسمیشهین جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613138027
13یاقوتیسیده فاطمه جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413646024
14یاقوتیسیده اکرم فيزيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216353026
15یاقوتی نیتفرشاد مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516402044
16یامیحجت الله علوم داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626040016
17یامیمحمد فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513049054
18یاورجابر حسابداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523222052
19یاوریمیناعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613012037
20یاوریبهاره حسابداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513723053