دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1گاراژیانفواد علوم داميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623503038
2گاراژیانسمیه خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613036037
3گازرانسهیل مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413422035
4گازیچی مشهدیسیده مریم مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623023019
5گدازرضا مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216481072
6گرامیزهرا خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413078022
7گرامی سین آبادیفرزاد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116965051
8گرامی نوقابیمحدثهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316643036
9گرامی پورمیثم شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513312023
10گرانپایهعلی زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526552013
11گرایلومحمدرضا حسابداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513222088
12گرایلیناهیدگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116544038
13گرایلیالهامعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323256027
14گرجستانیحامدحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9163811288
15گرزینحدیثهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413072035
16گرمابیبهارعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613012048
17گرمابیحسین شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613315053
18گرمرودی نژادمیلاد زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523329058
19گرمرودی نژادالهام مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513474062
20گروهیفاطمه علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613909175