دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1گاراژیانفواد علوم داميکارشناسی ارشدhttp://foadgarajian.student.um.ac.ir
2گاراژیانسمیه خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://so_ga987.student.um.ac.ir
3گازرانسهیل مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://soheil.gazeran.student.um.ac.ir
4گازرانینگار علوم اقتصاديکارشناسی ارشد
5گازریمحمدعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
6گازیچی مشهدیسیده مریم مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://maryam.gazichi.student.um.ac.ir
7گدازرضا مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://reza.godaz.student.um.ac.ir
8گرامیزهرا خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://za_ge808.student.um.ac.ir
9گرامی سین آبادیفرزاد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://Farzad.Gerami.student.um.ac.ir
10گرامی نوقابیمحدثهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
11گرامی پورمیثم شيميکارشناسی ارشدhttp://geramipour.meysam.student.um.ac.ir
12گرانپایهعلی زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)
13گرایلومحمدرضا حسابداريکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.grayloo.student.um.ac.ir
14گرایلیناهیدگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
15گرایلیالهامعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
16گرجستانیحامدحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشد
17گرجی پورمحمدجواد علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)
18گرزینحدیثهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
19گرمابیبهارعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
20گرمابیمحمدعلوم تربیتیکارشناسی ارشد