دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1کابریمحمد مجد حقوقکارشناسی ارشدhttp://kabry.mohammedmjed.student.um.ac.ir
2کابلیابراهیم علوم سياسيکارشناسی ارشد
3کابلیعاطفه علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
4کابلی فرشچیهلاله الساداتباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://he.kabolifarshchi.student.um.ac.ir
5کاتبعلاء حسین عبد زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://al.kateb.student.um.ac.ir
6کاتب دامغانیحسینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://hossein.katebdamghani.student.um.ac.ir
7کاتبیمصطفیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
8کاتبیمجیدرضا جغرافيادکتری (Ph.D)
9کاخکی بیدختیسهیلاریاضی محضکارشناسی ارشد
10کاخکی زاده کاخکیجلال زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://ja_ka844.student.um.ac.ir
11کاراموزحمیدرضا مهندسي برقکارشناسی ارشد
12کاراموزمشهدیمحمدباقرمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://mo_ka584.student.um.ac.ir
13کاراندیش مروستیسمیه شيميدکتری (Ph.D)http://somayeh.karandish.student.um.ac.ir
14کاردوان قابلوحیده زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://va_ka17.student.um.ac.ir
15کارسازمحمد مهندسي برقکارشناسی ارشد
16کارگرمریمگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
17کارگرلیلا تاريخکارشناسی ارشد
18کارگرفاروق علوم داميدکتری (Ph.D)http://farogh.kargar.student.um.ac.ir
19کارگرحسن علوم داميدکتری (Ph.D)http://hassan.kargar.student.um.ac.ir
20کارگرشهرام زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)