دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1کابلیابراهیم علوم سياسيکارشناسی ارشد
2کابلیعاطفه علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
3کابلی فرشچیهلاله الساداتباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://he.kabolifarshchi.student.um.ac.ir
4کاتبعلاء حسین عبد زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://al.kateb.student.um.ac.ir
5کاتب دامغانیحسینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://hossein.katebdamghani.student.um.ac.ir
6کاتبیمصطفیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
7کاتبیمجیدرضا جغرافيادکتری (Ph.D)
8کاخکی بیدختیسهیلاریاضی محضکارشناسی ارشد
9کاخکی زاده کاخکیجلال زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://j.kakhkizadekakhki1366.student.um.ac.ir
10کاراموزحمیدرضا مهندسي برقکارشناسی ارشد
11کاراموزمشهدیمحمدباقرمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://mo_ka584.student.um.ac.ir
12کاراندیش مروستیسمیه شيميدکتری (Ph.D)http://somayeh.karandish.student.um.ac.ir
13کارسازمحمد مهندسي برقکارشناسی ارشد
14کارگرمریمگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
15کارگرلیلا تاريخکارشناسی ارشد
16کارگرحسن علوم داميدکتری (Ph.D)http://hassan.kargar.student.um.ac.ir
17کارگرفاروق علوم داميدکتری (Ph.D)http://farogh.kargar.student.um.ac.ir
18کارگرشهرام زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
19کارگرسمانه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://s.kargar6620.student.um.ac.ir
20کارگرمژگان علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://mo_ka714.student.um.ac.ir