دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1چاجیامیر حقوقکارشناسی ارشد
2چاجیعلیرضا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
3چاجیمهناز جغرافياکارشناسی ارشد
4چارلنک بختیاریفاطمه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://fatemeh.charlankbakhtiari.student.um.ac.ir
5چاره ئیندا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://charehei.neda.student.um.ac.ir
6چاری صادقمسعود علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://charisadegh.student.um.ac.ir
7چراغعلیریحانه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
8چراغیاسما فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
9چراغی شویطیبه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheraghicheraghi-shavi.student.um.ac.ir
10چراغیانحانیه جغرافياکارشناسی ارشد
11چربگومحمد رضامهندسی عمران ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://mo_ch990.student.um.ac.ir
12چرخاببهاره تاريخکارشناسی ارشدhttp://bahareh.charkhab.student.um.ac.ir
13چرم فروشانعلیرضا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://charmforoushan.alireza.student.um.ac.ir
14چزگیمریمعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
15چشتیمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
16چشمه قصابانیناهید علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://na_ch721.student.um.ac.ir
17چشمیحبیبهعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
18چشمیسیدمصطفی زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://mostafa.cheshmi.student.um.ac.ir
19چشمیحمید زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheshomi.hamid.student.um.ac.ir
20چشمیاکبر علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://ak.cheshmi.student.um.ac.ir