دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1فائزمحمد انیس حقوقکارشناسی ارشد
2فائزیمهدیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mahdi.faezi.student.um.ac.ir
3فائزیاحمد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
4فاتح بهاریلیلی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://leili.fatehbahari.student.um.ac.ir
5فاتحیاعظممطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشد
6فاتحی ابدال ابادیحجت حقوقکارشناسی ارشد
7فاتحی ترشیزمحمدرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.fatehitorshiz.student.um.ac.ir
8فاتحی حقیقتمرتضیریاضی محضدکتری (Ph.D)http://mo_fa326.student.um.ac.ir
9فاتحی زادهمینا علوم پايهکارشناسی ارشد
10فاخرتقی حسین علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
11فارابیمحمدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
12فارسیزهرا معارف اسلاميکارشناسی ارشد
13فارسیصادق مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://farsi.sadegh.student.um.ac.ir
14فارسی دوستمهدیاگروتکنولوژیکارشناسی ارشد
15فارسی دوستنجمهمطالعات برنامه درسی و آموزشیکارشناسی ارشد
16فارسی علی آبادیمحمدمهدیاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://farsialiabadi.student.um.ac.ir
17فارسی نیافاطمه شيميکارشناسی ارشدhttp://fa_fa366.student.um.ac.ir
18فارسیانویشتاسب مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
19فارقیسیدمعین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
20فاضلفروغعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://fazel.student.um.ac.ir