دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1عابدمیرآقا فيزيكدکتری (Ph.D)http://mi_ab24.student.um.ac.ir
2عابدخراسانیجواد علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://abedkhorasani.javad.student.um.ac.ir
3عابدزادهبهناز روانشناسيکارشناسی ارشد
4عابدزادهحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://abedzade.hossein.student.um.ac.ir
5عابدنوکندهفاطمه زبان و ادبيات فرانسهکارشناسی ارشد
6عابدهدتنیحبیب الله آمارکارشناسی ارشد
7عابدیبه آفرین اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشد
8عابدیکلثوم تاريخ و تمدن ملل اسلاميکارشناسی ارشد
9عابدیربابهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://robabeh.abedi.student.um.ac.ir
10عابدیسیده زهراعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://zahra.abedi.student.um.ac.ir
11عابدیاحمد علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://ahmad.abedi.student.um.ac.ir
12عابدیحسین فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
13عابدیحسین فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
14عابدیسعید زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
15عابدیخدیجهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://kh_ab642.student.um.ac.ir
16عابدیعبدالمهدیعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://amabedi.student.um.ac.ir
17عابدی استادمریم شيميدکتری (Ph.D)http://maryam.abediostad.student.um.ac.ir
18عابدی فیروزجاییمجیدمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://ma.abedifirouzjaei.student.um.ac.ir
19عابدی کارشکبتول زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ba.abedikareshk.student.um.ac.ir
20عابدین زادهنرگسعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://na_ab895.student.um.ac.ir