دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ظاهربیداء فاضل ظاهر مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416430064
2ظاهربومیجوادمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513732123
3ظریفهادی فيزيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116306049
4ظریف باقری موقرمحدثه روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513899021
5ظریف صباغ نیامجید مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413423312
6ظریف مرادیان فریمانیشیریناقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626071022
7ظریف هنرورعلی علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316200019
8ظریف کتابی مشهدحامد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~8916518077
9ظریف گلباریزدیهانیه روانشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316240037
10ظریفیانمهدی زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616140081
11ظفرافشاریانسیه شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413319015
12ظفرحسینیسیدمهدی علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216909046
13ظفرخواهالناز مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316402060
14ظفرعلیزاده مقدممهرداد زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613739031
15ظفرغلامرضازاده نوغانفاطمهاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426585016
16ظفرمندفرزانه علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9213104043
17ظفرمندانسیه مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423411013
18ظفرنژادسحرمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623733018
19ظفرواحدیانمرضیه فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9223343021
20ظفرینسیم مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9686422016