دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ظاهربیداء فاضل ظاهر مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://baydaadhahir.student.um.ac.ir
2ظاهربومیجوادمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://javad.zaherboomi.student.um.ac.ir
3ظاهری عبده وندشقایقاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
4ظریففرهاد زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://farhadezarif.student.um.ac.ir
5ظریفهادی فيزيكدکتری (Ph.D)http://HADI.ZARIF.student.um.ac.ir
6ظریف باقری موقرمحدثهروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://zarif.student.um.ac.ir
7ظریف بروجردیانمعصومهاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)
8ظریف سنگ اتش خباززهرا علوم اقتصاديکارشناسی ارشد
9ظریف مرادیان فریمانیشیریناقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://sh.zarifmoradianfarimani.student.um.ac.ir
10ظریف نجارتازه جوانسمانه زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
11ظریف هنرورعلی علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://ali_zarif.student.um.ac.ir
12ظریف کتابی مشهدحامد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://ha_za912.student.um.ac.ir
13ظریف گلباریزدیهانیهروان شناسیدکتری (Ph.D)http://haniye_zarif.student.um.ac.ir
14ظریفیانمهدی زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
15ظریفیانمحمدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
16ظفرافشاریانسیه شيميکارشناسی ارشد
17ظفرحسینیسیدمهدی علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)
18ظفرخواهالناز مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://zafarkhah.student.um.ac.ir
19ظفرعلیزاده مقدممهرداد زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
20ظفرغلامرضازاده نوغانفاطمهاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://zafar.fatemeh.student.um.ac.ir