دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1طاحونه بانرامین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
2طاقتیسعید زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://saeid.taghati.student.um.ac.ir
3طاقه چیاننگین زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ne_ta949.student.um.ac.ir
4طالاریمهلا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
5طالب العلمافشینمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://AF.TALEBOLELM.student.um.ac.ir
6طالب زادهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://talebzadeh.student.um.ac.ir
7طالب پورحسین خاكشناسيدکتری (Ph.D)http://hosein.talebpoor.student.um.ac.ir
8طالب پوربهنوش مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
9طالب پورزهرا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://talebpour.zahra.student.um.ac.ir
10طالب پوردهکردیژیلاریاضی محضکارشناسی ارشد
11طالبان زادهمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
12طالبیسیدابوالفضل حقوقکارشناسی ارشدhttp://talebi.abolfazl.student.um.ac.ir
13طالبیفاطمه کبری فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
14طالبیعلیریاضی محضدکتری (Ph.D)http://talebi.ali.student.um.ac.ir
15طالبینرجس فيزيكکارشناسی ارشدhttp://na.talebi.student.um.ac.ir
16طالبیرضا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://reza.talebi.student.um.ac.ir
17طالبیمهسا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
18طالبیفایزه خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://talebi.faezeh.student.um.ac.ir
19طالبی ایلخچیدامون تاريخکارشناسی ارشد
20طالبی زادهسیده مهساعلوم تربیتیکارشناسی ارشدhttp://mahsa.talebizadeh.student.um.ac.ir