دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1صائب نیاندا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ne_sa299.student.um.ac.ir
2صائبی زادهشهربانو زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://sh.saebizadeh.student.um.ac.ir
3صابرامین مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://asaber.student.um.ac.ir
4صابرمحمدرضا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://mohamadreza.saber.student.um.ac.ir
5صابرزادهزهرا آماردکتری (Ph.D)
6صابرمجتهدیفاطمه حسابداريکارشناسی ارشد
7صابرمقدم نظام دوستامین زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://sabermoghadamnezamdost.student.um.ac.ir
8صابریامیر زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://asaberi.student.um.ac.ir
9صابریداودفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
10صابریزینب فيزيكکارشناسی ارشد
11صابریایمان خاكشناسيدکتری (Ph.D)
12صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
13صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
14صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
15صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
16صابریامینمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
17صابریسارهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
18صابریمصطفی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mo_sa838.student.um.ac.ir
19صابری تنسوانانیسه مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://saberitanasvan.anise.student.um.ac.ir
20صابری تولاییفهیمهرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://fa_sa128.student.um.ac.ir