دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1صائب نیاندا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516347017
2صائبی زادهشهربانو زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513153022
3صابربهروز شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613317059
4صابرامین مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626896014
5صابرمحمدرضا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516466017
6صابرزادهزهرا آماردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516390027
7صابرمجتهدیفاطمه حسابداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613220013
8صابرمقدم نظام دوستامین زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513333046
9صابریامیر زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416025021
10صابریزینب فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613307022
11صابریایمان خاكشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516713024
12صابریالههمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513724078
13صابریامینمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613039058
14صابریساره روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613246020
15صابریاحمد مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9126423028
16صابریمصطفی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523422154
17صابری تنسوانانیسه مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613474173
18صابری تولاییفهیمهرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423265026
19صابری درختنجانیمریمعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116259032
20صابری زومحمد پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513605012