دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1شادزینب روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623240029
2شادعلیرضا مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613063041
3شادهدی مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613666039
4شادان پورسیمین علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423608021
5شاددللیا جغرافيادکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326169012
6شادلوعادلزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066853177
7شادلوی خان جانیانامان اله شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423314051
8شادماننازنین زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316747044
9شادمانمصطفی حسابداريدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516220024
10شادمانمیلاد علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416608022
11شادمانالهه روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613246097
12شادمان فخرابادیمصطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316100150
13شادپورسعید علوم داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216927048
14شادکامعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513415038
15شادکامآزاده مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513408124
16شادکامسیده فاطمه مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613430051
17شادکامیمحمد مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9226437022
18شادیمهدیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613622097
19شادیمهسا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413430033
20شارعی بیلندیحمیدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613422053