دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1سابقیساجدهعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
2سابقیمریم فيزيكکارشناسی ارشد
3سابقیهادیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://hsabeghi.student.um.ac.ir
4ساجدیمریم جغرافياکارشناسی ارشدhttp://ma_sa282.student.um.ac.ir
5ساجدیسیده دریاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
6ساجدیمجید مهندسي برقکارشناسی ارشد
7ساجدیکیهان مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://ke_sa186.student.um.ac.ir
8ساجدی مهرهداعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
9ساجدی نسبفاطمه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
10ساختمان پوربلوکیشریف مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://sh.sakhtemanpour.student.um.ac.ir
11ساداتسیدمسعود حقوقکارشناسی ارشد
12ساداتسید مجتبیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://sa_sa416.student.um.ac.ir
13ساداتسعید مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://sadat.student.um.ac.ir
14سادات فریزنیمحمد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)
15ساداتی خادرزهراسادات حسابداريکارشناسی ارشد
16ساداتی لمردیسیده محبوبهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
17سادهصدیقه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://se.sadeh2016.student.um.ac.ir
18سادیناحمدمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)
19سارانیحمیدزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
20سارانیامیرزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://amir.sarani.student.um.ac.ir