دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1سابقیساجدهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
2سابقیمریم فيزيكکارشناسی ارشد
3سابقیهادیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://hsabeghi.student.um.ac.ir
4ساجدیمریم جغرافياکارشناسی ارشدhttp://ma_sa282.student.um.ac.ir
5ساجدیسیده دریاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://dariasajedi.student.um.ac.ir
6ساجدیمجید مهندسي برقکارشناسی ارشد
7ساجدی مهرهداعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
8ساجدی نسبفاطمه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
9ساختمان پوربلوکیشریف مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://sh.sakhtemanpour.student.um.ac.ir
10ساداتسید مجتبیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://sa_sa416.student.um.ac.ir
11ساداتسعید مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://sadat.student.um.ac.ir
12سادات فریزنیمحمد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)
13ساداتی خادرزهراسادات حسابداريکارشناسی ارشد
14ساداتی لمردیسیده محبوبهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
15سادهصدیقه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://se.sadeh2016.student.um.ac.ir
16سادیناحمدمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)
17سارانیحمیدزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
18سارانیامیرزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://amir.sarani.student.um.ac.ir
19سارانیحسین زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://sarani.hossein.student.um.ac.ir
20سارانیسبحان مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sobhan.sarani.student.um.ac.ir