دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1زائرمیریستایش مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
2زاده بیرجندیسحر مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sa.zadehbirjandi.student.um.ac.ir
3زارعسمانه اقتصادکارشناسی ارشد
4زارعحسیناگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://h_zare.student.um.ac.ir
5زارعمژگان زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://mojgan.zare.student.um.ac.ir
6زارععاطفه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://zare.atefe.student.um.ac.ir
7زارعامیرحسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)
8زارع الیاتوالهام جغرافياکارشناسی ارشدhttp://el_za766.student.um.ac.ir
9زارع حسن ابادیمریم زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ma_za586.student.um.ac.ir
10زارع حقیقیمرضیه زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://m.zarehaghighi125.student.um.ac.ir
11زارع زادزهرهاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://zo_za206.student.um.ac.ir
12زارع زادهمحبوبهمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)
13زارع زاده خیبریشیواروان شناسیدکتری (Ph.D)http://zarezadehkheibari.shiva.student.um.ac.ir
14زارع زاده مهریزیمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
15زارع زردینیمرضیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
16زارع سلطانیمحمدامین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://aminsoltani.student.um.ac.ir
17زارع قاطرگتورنسجاد مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://sajjad.zare.student.um.ac.ir
18زارع مهرجردیراحله علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)
19زارع مهرجردیمسعود علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://m.zare.student.um.ac.ir
20زارع نژادسمیهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://so_za756.student.um.ac.ir