دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشدhttp://se_da576.student.um.ac.ir
2دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشد
3دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشدhttp://se_da576.student.um.ac.ir
4دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشد
5دابعلیرضا مهندسي برقکارشناسی ارشد
6داداش زادهداود معارف اسلاميدکتری (Ph.D)
7دادخواهمهدیمدیریتدکتری (Ph.D)http://mehdidadkhah.student.um.ac.ir
8دادخواهداود مهندسي برقدکتری (Ph.D)
9دادخواهمحبوبه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://mah.Dadkhah.student.um.ac.ir
10دادرسسعید مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sa_da881.student.um.ac.ir
11دادمندفاطمهمدیریتدکتری (Ph.D)
12دادمهرمجیدمطالعات برنامه ریزی درسیدکتری (Ph.D)http://dadmehr.majid.student.um.ac.ir
13دادوراذین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
14دادوندعلی علوم داميدکتری (Ph.D)http://dadvand.ali.student.um.ac.ir
15دادگر نهرخلجیحامدعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ha_da347.student.um.ac.ir
16دارامهدخت مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://mdara.student.um.ac.ir
17دارابیکوکب فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://ko_da715.student.um.ac.ir
18دارابیمسعودرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://masouddarabi.student.um.ac.ir
19دارابی حسین ابادقاینیعزتعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://ez.darabihoseinabadghaeni.student.um.ac.ir
20داراپورزینت شيميدکتری (Ph.D)http://zinat.darapour.student.um.ac.ir