دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشدhttp://se_da576.student.um.ac.ir
2دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشد
3دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشد
4دائیانسیدمحمدمهدیمدیریتکارشناسی ارشدhttp://se_da576.student.um.ac.ir
5دابعلیرضا مهندسي برقکارشناسی ارشد
6داداش زادهداود معارف اسلاميدکتری (Ph.D)
7دادخواهمهدیمدیریتدکتری (Ph.D)http://mehdidadkhah.student.um.ac.ir
8دادخواهداود مهندسي برقدکتری (Ph.D)
9دادخواهمحبوبه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://mah.Dadkhah.student.um.ac.ir
10دادرسسعید مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sa_da881.student.um.ac.ir
11دادفرمارال حسابداريکارشناسی ارشد
12دادمندمحمد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://mo.dadmand.student.um.ac.ir
13دادمندفاطمهمدیریتدکتری (Ph.D)
14دادمهرمجیدمطالعات برنامه ریزی درسیدکتری (Ph.D)http://dadmehr.majid.student.um.ac.ir
15دادمهرمحمدصادقمدیریتدکتری (Ph.D)http://mo_da195.student.um.ac.ir
16دادورعلی پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
17دادوراذین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
18دادورحلیامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://helia.dadvar.student.um.ac.ir
19دادوندعلی علوم داميدکتری (Ph.D)http://dadvand.ali.student.um.ac.ir
20دادگر نهرخلجیحامدعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ha_da347.student.um.ac.ir