دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۵۷۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اب یاریمرضیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
2ابابکری حاجی ابادملاقاسمرحمان زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
3اباذریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشد
4اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
5اباذریانالهام مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
6ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)
7ابدانعلیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
8ابدیرعنا مهندسي برقکارشناسی ارشد
9ابدی کوشک مهدیناهیدروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
10ابراهیمسمیر عبدالواحد موسی علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
11ابراهیموائل عباس عبدالحسین مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
12ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
13ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Hamed.Ebrahimkhani.student.um.ac.ir
14ابراهیم زادهنجمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
15ابراهیم زادهملیحه مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://malihe.ebrahimzade.student.um.ac.ir
16ابراهیم زادهایمانمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشد
17ابراهیم زادهمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
18ابراهیم زاده ازغدیفهیمه مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)
19ابراهیم زاده شیرازفرانکمعماريکارشناسی ارشد
20ابراهیم نژادمهلاروان شناسیکارشناسی ارشد