دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۶۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اب یاریمرضیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
2ابابکری حاجی ابادملاقاسمرحمان زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
3ابادهاباذر مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://abazar.abadeh.student.um.ac.ir
4اباذریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشد
5اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
6اباذریانالهام مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
7ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)
8ابدانعلیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
9ابدیرعنا مهندسي برقکارشناسی ارشد
10ابدی کوشک مهدیناهیدروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
11ابراهیمسمیر عبدالواحد موسی علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
12ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
13ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Hamed.Ebrahimkhani.student.um.ac.ir
14ابراهیم زادهمجید محيط زيستکارشناسی ارشد
15ابراهیم زادهنجمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
16ابراهیم زادهملیحه مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://malihe.ebrahimzade.student.um.ac.ir
17ابراهیم زادهایمانمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشد
18ابراهیم زادهمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
19ابراهیم زاده ازغدیفهیمه مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)
20ابراهیم زاده بخت ابادمحمود حقوقکارشناسی ارشدhttp://ma.ebrahimzadeh.student.um.ac.ir