دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066804181
2آدینههادیمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366799114
3آذربادحمیدرضاعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166821188
4آرامش مفردزهرا زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513739113
5آرمانوحید علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623229175
6آزادعبداله حسابداريدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316220028
7آزادگان مهرمریم روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523241079
8آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216437105
9آسمان درهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9126225035
10آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416642053
11آقا حسینی دهاقانیمحمدحسن معارف اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~8916117041
12آقا محمد حسین تجریشیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066805413
13آقائیحسنفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066805037
14آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9026430036
15آقامحمدیبنفشهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266664045
16آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266977010
17آل طعمهبهاء طعمه عبدالعزیز زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523170017
18آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326917027
19آل پیغمبر مقدمعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513411172
20آهنگریسعیده مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423665082