برگزاری آزمون ورودی دوره دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز جمعه 4 اسفندماه 1402 آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد، همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

در صبح جمعه آزمون ورودی کارشناسی ارشد با 10481 نفر داوطلب و در عصر جمعه نیز آزمون دکتری با 9759 داوطلب در 13 حوزه امتحانی برگزار شد.

شایان ذکر است از مجموع داوطلبان 9912 داوطلب زن و 10328 داوطلب مرد شرکت داشتند.

 

 

 

 

p1

p2

p3

p4

p5

p6

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه