اعطای ۶۱۲ پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

با پیگیری معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و ارتباط مؤثر با دانشکده‌ها، با اعطای (یک یا دو) پایه تشویقی به نیمی از اعضای هیأت علمی دانشگاه (از مجموع ۳۹۴ درخواست دریافت شده) موافقت شد.

  • این ۶۱۲ پایه تشویقی، با بررسی امتیازات بندهای مقالات و کتب، اعطا و از ابتدای سال ۱۴۰۲ در احکام کارگزینی اعمال می‌شود.
  • بر اساس دستورالعمل اعطای پایه‌های تشویقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سقف پایه‌های تشویقی هر عضو هیأت علمی حداکثر ۲ پایه در سال می‌‌‌باشد.
  • پیگیری معاونت آموزشی دانشگاه به منظور دریافت درخواست سایر اعضای هیأت علمی از کمیته منتخب دانشکده‌ها، ادامه دارد.

 شایان ذکر است دور دوم جلسات بررسی پایه‌های تشویقی از ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه