دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1بهمنیالههمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
2بهمنیالههمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیریhttp://elahe.bahmani.student.um.ac.ir
3رضائیرؤیامدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
4رضائیرؤیامدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیریhttp://ro_re959.student.um.ac.ir
5رضوانیمحمدمهدیمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
6رضوانیمحمدمهدیمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیریhttp://mahrezvani9523731025.student.um.ac.ir
7فیاض مصلحمریممدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
8فیاض مصلحمریممدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
9آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
10آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
11ابخوجوادگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://ja_ab470.student.um.ac.ir
12ابراهیم پوررخشندهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://rakhshandeh.ebrahimpour.student.um.ac.ir
13ابراهیم زادهعلی علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://aliebrahimzadeh.student.um.ac.ir
14ابراهیمیعلی محمد علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ali.ebrahimi.student.um.ac.ir
15ابراهیمی فرفرنازبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://farnaz.ebrahimifar.student.um.ac.ir
16ابراهیمی کلاته نوسمیهمشترک - کشاورزیدکتری (Ph.D)
17اتش افروزمرتضی علوم داميدکتری (Ph.D)http:// atashafrooz.student.um.ac.ir
18اثنی عشریمحدثه علوم داميدکتری (Ph.D)http://mhds.esnaashari.student.um.ac.ir
19احمدی صنوبریایمان علوم داميدکتری (Ph.D)
20احمدیانمنیره علوم داميدکتری (Ph.D)http://ahmadian.monire.student.um.ac.ir