دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
141بورعلی اصغرعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://al_bo416.student.um.ac.ir
142بوشمحمد علیعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://m.a.boush.student.um.ac.ir
143بومدیفاطمهاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://fa_bu482.student.um.ac.ir
144بهادریان قلعه نورسولگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
145بهدانیمهدیگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
146بهرامی مقدمبهنوشعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://b.bahramimoghadam.student.um.ac.ir
147بهرامی نسبمهسااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://bahraminasab.student.um.ac.ir
148بهروزنیالیلامهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://leyla.behrooznia.student.um.ac.ir
149بهره مندنادیاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://nadia.bahremand.student.um.ac.ir
150بهزادیانمهردادمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)
151بهشادوحید علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)
152بهمنیالههمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
153بهمنیالههمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیریhttp://elahe.bahmani.student.um.ac.ir
154بهنام رسولیریحانه علوم داميدکتری (Ph.D)http://rbehnamrassouli.student.um.ac.ir
155بی سیارفریدهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
156بیاتیعلیرضا علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://bayati.alireza.student.um.ac.ir
157بیدادگرفاطمهمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://fatemeh-bidadgar.student.um.ac.ir
158بیرام زادهالههاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://elahebairamzadeh.student.um.ac.ir
159بیکیسمیهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://somaye.beigi.student.um.ac.ir
160پاپلی یزدیفربدعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد