دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
61افضلیسعید علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)
62افکن پورناهیدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://nahid.afkanpour.student.um.ac.ir
63اقاجانیمریم علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://maryam.aghajani.student.um.ac.ir
64اقبال فراسمااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://asma.eghbalfar.student.um.ac.ir
65اقبالی مهدی ابادامیدعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://eghbali.omid.student.um.ac.ir
66اقحوانی شجریسمیه علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://aghhavanishajari.somayeh.student.um.ac.ir
67اکبرزادهفاطمهعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
68اکبرنژادفاطمهعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://fatemeh.akbarnezhad.student.um.ac.ir
69اکبریفاطمهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://f.akbari.student.um.ac.ir
70اکبریمریم علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://maryamakbari.student.um.ac.ir
71اکبریخاطره علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
72اکبری القارساراگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://akbari.sara.student.um.ac.ir
73اکرمی قازقانهادیگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://hadi.akramighazghan.student.um.ac.ir
74ال جازعحیدر محمد خضیرعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://hayder.aljazea.student.um.ac.ir
75ال عامرنرگس علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://na_al904.student.um.ac.ir
76البطاطمحمد عدنان هاشم علوم داميدکتری (Ph.D)http://al-battat.student.um.ac.ir
77البیضانیوسام علی جمعه علوم داميدکتری (Ph.D)http://wi.albaidhani.student.um.ac.ir
78الجبوریغفران اسماعیل یوسف علوم داميکارشناسی ارشد
79الجورانیجواد کاظم صلال علوم داميدکتری (Ph.D)http://aljorni.student.um.ac.ir
80الزینالیسارگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)