دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
41اسدیامیرحسینگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://amirasadi.student.um.ac.ir
42اسدیعلیعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://ali.asadi63.student.um.ac.ir
43اسدیعلیعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://al_as192.student.um.ac.ir
44اسدی اقبلاغیابراهیممهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)
45اسعدیجواداقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://javad.asaadi.student.um.ac.ir
46اسفندمززهرا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
47اسفندیاری بهراسمانساساناقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://sasan.esfandiari.student.um.ac.ir
48اسفندیاری قلاتیراضیهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://esfandiarighalati.razieh.student.um.ac.ir
49اسلامیامیرمسعودگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://amirmasoud.eslami.student.um.ac.ir
50اسلامیولی علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://eslami.vali.student.um.ac.ir
51اسیابانامیرحسینبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)
52اشراقیمحمدجوادعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
53اشکیل گندمانیزهرااگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://eshkilgandomani.zahra.student.um.ac.ir
54اشیانسجادعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://sajjadashian4021390121.student.um.ac.ir
55اعتباریانسیدعلیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشد
56افتاب نشتیفانیمهسا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
57افراسیابیسعیدعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://saeed.afrasiyabi.student.um.ac.ir
58افشارمعینیالمیراعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://elmira.afsharmoeini.student.um.ac.ir
59افشارمقدمالنازبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://elnaz.afsharmoghaddam.student.um.ac.ir
60افضلیحمیدگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://h.afzali.student.um.ac.ir