دیدار و گفتگوی دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با سرپرست دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد روز سه شنبه 24 اسفند ماه سال 1400 با حضور در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه با رئیس و معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست که دکتر ضابط سرپرست، دکتر حمید رضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی، دکتر سید حسین سید موسوی مدیر دفتر ریاست وروابط عمومی ودکتر کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه حضور داشتند، دبیران انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن  ارائه عملکرد حوزه فعالیت خود به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود پرداختند.

در دانشگاه فردوسی مشهد 73 انجمن علمی دانشجویی در حوزه های مختلف فعالیت های دانشجویی فعال می باشد و یکی از بزرگترین تشکل های دانشجویی دانشگاه فردوسی است که بیشترین دبیر در اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کشور را دارا می باشد.

news4001295

news4001296

news4001297

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه