کسب رتبه دوم دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس جدیدترین نتایج رتبه‌بندی ملی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

ارسال شده در تاریخ :

طبق جدیدترین نتایج منتشر شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه فردوسی مشهد در ارزیابی سال 1400- 1399، موفق به کسب جایگاه دوم در بین دانشگاه‌های‌ جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

به گزارش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه، در این رتبه‌بندی 74 دانشگاه جامع کشور در شش معیار آموزش (با وزن 30 درصد)، پژوهش (با وزن 25 درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن 20 درصد)، بین‌المللی‌سازی (با وزن 10 درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن 10 درصد) و خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات (با وزن 5 درصد) مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و دانشگاه فردوسی مشهد توانسته است در معیار آموزش رتبه 8، معیار پژوهش رتبه 4، معیار فناوری و نوآوری و معیار بین‌المللی‌سازی رتبه 2، معیار اثرگذاری اقتصادی رتبه 5 و معیار خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات رتبه 3 را کسب نماید.

همچنین در رتبه‌بندی یادشده، مقایسه دانشگاه‌های جامع و صنعتی نیز تحت عنوان "درهمکرد" انجام شده است و دانشگاه فردوسی مشهد موفق شده است در این رتبه‌بندی نیز رتبه 2 را کسب نماید و بالاتر از دانشگاه‌هایی همچون صنعتی امیر کبیر و صنعتی شریف قرار گیرد.

مشاهده نتایج تفصیلی دانشگاه‌های برتر جامع کشور

مشاهده نتایج تفصیلی دانشگاه‌های برتر جامع و صنعتی کشور (درهمکرد)

مشاهده معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی ملیISC

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه