وزیر علوم: در بازدید از مراکز پژوهشی و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد احساس غرور کردم

ارسال شده در تاریخ :

روز پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه فردوسی مشهد از مراکز پژوهشی و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد بازدید به عمل آورد. در این بازدید که دکتر احد ضابط وی را همراهی می کرد، مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه، آزمایشگاه روبتیک دانشکده مهندسی و پژوهشکده هوا خورشید، از جمله واحدهایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند.

hava5

 

hava4

 

hava3

 

hava1

 

bazded3

 

bazded1

bazded2

 عکس های پژوهشکده هوا خورشید از: سجاد جلیلی فتاحی

عکس های مرکز فناوری های پیشرفته از: سید علی توکلی

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه