نشست صمیمانه معاونین دانشگاه با اعضاء هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ارسال شده در تاریخ :

روز شنبه 7 آبان 1401 سه نفر معاونین و اعضاء هیات رئیسه دانشگاه طی نشستی با مسئولین و اعضاء هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دیدار کردند. در این دیدار که با حضور دکتر شعبانی معاون آموزشی، دکتر وریدی معاون اداری و مالی و دکتر لطفی معاون پژوهشی دانشگاه صورت پذیرفت اعضاء هیات علمی دانشکده به بیان مسائل مربوط به حوزه های مختلف را پرداختند و معاونین حاضر در جلسه مباحث مطرح را مورد بررسی قرار دادند.

در ادامه این جلسه از زحمات دکتر جوان جعفری رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

عکس از سهراب درویش

hogh2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه