عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت

ارسال شده در تاریخ :

اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت، با حضور دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.

دکتر علیرضا اکبرزاده توتونچی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه رباتیک طی مراسمی با حضور دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی و دکتر محمدسعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت معرفی گردیده و مورد تقدیر قرار گرفت.

دکتر صالحی در این مراسم در خصوص قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت عنوان کرد: ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد جاری داریم و ۶۳۰۰ عضو هیئت‌علمی درگیر این قراردادها هستند. اگر چه این ارقام آمار خوبی نیست؛ در این زمینه رشد بسیار خوبی کرده‌ایم ولی صدها برابر می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم

وی افزود: 28هزار عضو هیئت علمی در وزارت علوم داریم و بیش از ۸۰ هزار عضو هیئت علمی در کشور که اگر ظرفیت آنها به سمت قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت بیاید تحول بزرگی اتفاق می‌افتند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه