رونمایی از سامانه کشاورزی عمودی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در آستانه بازگشایی حضوری دانشگاه، از سامانه کشاورزی عمودی جهت کنترل مصرف انرژی ساختمان با حضور دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر ولی‌زاده رئیس دانشکده کشاورزی و دکتر زره‌داران معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی در روز سه‌شنبه 23 فروردین ماه 1401 رونمایی شد.

اجرای این پروژه در راستای طرح پژوهشی دکتر محمدمهدی ناصریان محقق پسادکتری دکتر رسول خدابخشیان عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی با موفقیت به پایان رسید. سامانه ساخته شده در مجموعه کارگاه های مهندسی بیوسیستم و پس از آن در اتاق در نظر گرفته شده در مجموعه سوله های گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد نصب و راه‌اندازی گردید.

دکتر رسول خدابخشیان مجری این طرح گفت: با توجه به اینکه به تکنولوژی ساخت این سامانه به عنوان یکی از سامانه‌های مورد نیاز در کشاورزی عمودی دست پیدا کرده ایم، با حمایت سازمان های دولتی و بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، امکان تولید انبوه این سامانه در داخل کشور وجود دارد. وی همچنین به همکاری دکتر فاطمه کاظمی عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر منصوره جوزای دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این طرح  نیز اشاره کرد.

p1

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه