برگزاری چهارمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی قوچان

ارسال شده در تاریخ :

چهارمین نشست کمیسیون دائمی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه، با حضور دکتر عموعابدینی رئیس کمیسیون دائمی، دکتر میرزائی شهرابی سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر کسکه معاون مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه، دکترعیوض پور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر مجید مهدویان رئیس دانشگاه صنعتی قوچان و سایر اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دائمی، بصورت حضوری - مجازی برگزار گردید.

در این نشست لوایح پیشنهادی در مورد بررسی گزارش حسابرسی صورت های مالی، تعیین حسابرس، تعیین شهریه دانشجویان، اصلاحات آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی، تغییرات تشکیلاتی، تمدید مدت خدمت اعضای هیأت علمی در وضعیت استخدامی پیمانی و رسمی آزمایشی و سایر امور جاری دانشگاه ها مطرح و پس از بحث و بررسی در هر مورد تصمیم گیری شد.

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه