آغاز فرآیند ترفیع تشویقی سال 1403

ارسال شده در تاریخ :

جلسه ترفیع تشویقی سال 1403 اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، روز دوشنبه 14 اسفندماه 1402 با حضور دبیران و کارشناسان کمیته‌های منتخب دانشکده‌ها در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر امین خندقی سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، ضمن تقدیر و تشکر از همراهی مؤثر کمیته‌های منتخب دانشکده‌ها، اداره جبران و پایان خدمت و امور اداری و کارگروه ترفیع دانشگاه در انجام فرآیند ترفیع تشویقی 1402، گزارشی از فرآیند اعطای پایه‌های تشویقی ارائه نمود.

در ادامه دستورالعمل ترفیع تشویقی و ضوابط اجرایی آن توسط فائزه کتابداری تشریح شد و جلسه پس از پرسش و پاسخ اعضا به پایان رسید.

شایان ذکر است این جلسه در راستای نامه شماره 60328 مورخ 1402/11/16 وزارت عتف به منظور تبیین روش اجرایی اعطای ترفیع تشویقی سال 1403 به اعضای هیئت علمی (برنامه زمانبندی و رفع ابهامات) برگزار شد.

 

p1

p2

p3

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه