انتصاب سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو شورای سیاستگذاری مردمی‌سازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکتر مسعود میرزائی شهرابی، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد را به سمت «عضو شورای سیاستگذاری مردمی‌سازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 

p

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه