انتصاب سرپرست دانشگاه به سمت رئیس کمیته دستگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد با حکم رئیس هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، به عنوان رئیس کمیته دستگاهی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.

 در جلسه ای که روز سه شنبه 7 تیرماه 1401 با حضور نمایندگان دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی در دفتر ریاست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دکتر مسگر به نمایندگانی از دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی تهران به ذکر توضیحاتی در خصوص اهداف حوزه کرسی ها پرداخت.

دکتر ضابط نیز با تاکید بر مرزبندی محورهای اصلی و فرعی و همچنین عدم جا به جایی مقوله ابزار و هدف در حوزه کرسی های نظریه پردازی، بیان داشت که کرسی های نظریه پردازی و کرسی های ترویجی، اگر بتوانند با کارآمدی خروجی معین داشته و پاسخگوی نیازهای موجود باشند، مفید هستند در غیر این صورت باید در ساختار آن ها تغییراتی ایجاد شود.

 

 

p1

p2

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه