انتصاب دکتر مسعود میرزائی شهرابی به عنوان رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

طی حکمی از سوی دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مسعود میرزائی شهرابی به عنوان رئیس دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.

تصویر حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری در زیر آمده است:

 

 

 

 

 

 

hokm

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه