انتصاب دکتر ضابط به عنوان عضو انجمن میراث فرهنگی استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی طی حکمی دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان عضو انجمن میراث فرهنگی استان خراسان رضوی منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

p1

p2

آخرین اخبار