انتصاب دکتر احد ضابط به عنوان عضو شورای فضای مجازی استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی طی حکمی، دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان عضو شورای فضای مجازی استان خراسان رضوی منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه