انتصاب دکتر رضا لطفی معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت دبیر منطقه 9 شورای هماهنگی و برنامه ریزی مناطق دهگانه پژوهش و فناوری کشور

ارسال شده در تاریخ :

روز یکشنبه 12 تیرماه 1401 دکتر رضا لطفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی از سوی پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سمت دبیر منطقه 9 شورای هماهنگی و برنامه ریزی مناطق دهگانه پژوهش و فناوری کشور منصوب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

p1 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه