انتخاب کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان کتاب سال استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

کتاب قیام پانزده خرداد مبدآ انقلاب اسلامی ایران، نوشته دکتر محمدرضا جواهری عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، در هجدهمین دوره کتاب سال استان خراسان رضوی به عنوان کتاب سال استان خراسان رضوی انتخاب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه