امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورتسبورگ آلمان

ارسال شده در تاریخ :

روز پنجشنبه 5 اسفند ماه 1400 تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورتسبورگ آلمان به امضا رسید.

 این تفاهم نامه که توسط مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه به امضا رسیده است، در راستای پژوهش های علمی و کاربردی در حوزه بازسازی تحولات زمین شناختی، تغییرات اقلیمی، سن سنجی و بازسازی تحولات محیط دیرینه، مطالعات خاک و رسوب کواترنری، ژئومورفولوژی خاک و ژئومورفولوژی کواترنر و موضوعات مشابه با تاکید بر بازسازی تحولات کواترنر در شرق کشور و خراسان بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورتسبورگ آلمان بسته شد. همچنین تبادل استاد و دانشجو، برگزاری سمینارها و دوره های علمی و تحقیقاتی مشترک و استفاده از آزمایشگاه و تجهیزات پیشرفته از دیگر مفاد این تفاهم نامه می باشد.

لازم به ذکر است دکتر عادل سپهر، دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس گروه پژوهشی حفاظت اکوسیستم و مدیریت مخاطرات محیطی، به عنوان نماینده دانشگاه فردوسی مشهد و به مدت سه سال مجری تحقق اهداف و برنامه دیده شده در تفاهم نامه است.

 شایان ذکر است در راستای برنامه سال اول این تفاهم نامه، عقد قرارداد پژوهشی بازسازی تحولات پلایا در شرق ایران در دستور کار قرار دارد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه