اطلاعیه ساعت شروع کلاس های روز دوشنبه 21 فروردین 1402

ارسال شده در تاریخ :

saat

به اطلاع می رساند به منظور همراهی با اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی جهت بهره مندی بیشتر از فیوضات شب قدر، کلاس های صبح روز دوشنبه مورخ 1402/01/21 با یک ساعت تاخیر از ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه